Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

9149 c533 420

anxietyproblem:

By: R-DART

This blog is Dedicated to anyone suffering from Anxiety! Please Follow Us if You Can Relate: ANXIETYPROBLEMS

Reposted fromtemperature-is-fake temperature-is-fake vianvm nvm
6149 cab4 420

nerdymomstuff:

‘creative captions for old-timey books’ by SnideOctopus

Reposted fromdeadcool deadcool vianvm nvm
undonee
4960 a9d6 420
Reposted fromrats rats viaMrrruk Mrrruk
undonee
Mrowi deszcz
z zewnątrz, wewnątrz
-pomiędzy nami- mokra popielniczka
i kawa za ostatnie, i tak pożyczone
pieniądze.

Ty-biała, a ja- czarny, ze zmęczenia piątkiem,
sobotą i niedzielą. Nie klei się nic.
Ten przypadkowy świadek nie doczeka pointy,
wypije kawę, pójdzie. Pozostawi nas
samych sobie, bezradnych.

Przyłapałaś więc trupa
na istnieniu, co dalej? Nie pójdziemy przecież
do łóżka. Nie wypada aż tak
mocnych akcentów kłaść na koniec, mrowi
deszcz, dopij swoją kawę,

odprowadzę cię trochę.


— - Marcin Świetlicki- Rio, poniedziałek
undonee
5523 aa5a
Reposted fromtfu tfu viahaber haber
undonee
0327 54dd 420
Reposted fromzungud zungud viafrittatensuppe frittatensuppe

July 12 2017

undonee
Reposted fromdoener doener viasucznik sucznik
undonee
8507 2ea6 420
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje viakaat kaat
6749 fcae 420
Reposted fromtosiaa tosiaa vianiedonaprawienia niedonaprawienia
undonee
5008 75c4
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
undonee
8130 7bdc 420
Reposted frompapaj papaj viasucznik sucznik
undonee
5310 9a99 420
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaoutofmyhead outofmyhead
undonee
Są rzeczy,
o których nie mówi się nawet najbliższym przyjaciołom. Czasem zresztą nie trzeba mówić, bo oni i tak wiedzą.
— Stephen King
undonee
9370 19f7 420
toilet shopping
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie
undonee
7386 e5b1
Reposted frompiar piar viadotmariusz dotmariusz
undonee
7030 945c 420
Reposted fromzuli zuli viamole-w-filizance mole-w-filizance
undonee
Może kiedyś, po latach 
Jednak szepnę nieśmiało 
"Kiedyś, tamtego lata 
Strasznie panią kochałem" 
A ty przerwiesz w pół zdania 
Me wyznania zabawne 
"I ja pana kochałam 
Wtedy latem i dawniej"
— W. Młynarski, 'Moja miłość największa'
undonee
2021 245b 420
Reposted fromzciach zciach viatutus tutus

July 11 2017

9344 720c 420

elliotaldersin:

Mood all summer ‘17

Reposted fromaheavenlyrush aheavenlyrush viatutus tutus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl