Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

undonee
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
1919 bd46 420
Reposted fromfreakish freakish viaMrrruk Mrrruk
undonee
Aż któregoś dnia pojmujesz nagle, że całe twoje życie jest ohydne, nie warte zachodu, jest horrorem, czarną plamą na białym polu ludzkiej egzystencji. Pewnego ranka budzisz się z lękiem, że będziesz żyć.
— "Kraina prozaca" (Elizabeth Wurtzel)
Reposted fromEvowe Evowe viamaladziewczynka maladziewczynka
undonee
undonee
7630 6fe6 420
Reposted fromposzum poszum viapannakies pannakies
8809 2e29 420

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

undonee
3986 bce5 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
undonee
Reposted fromAJK AJK viailovemovies ilovemovies

April 15 2017

undonee
3174 36c6 420
Reposted frompffft pffft viaoll oll

April 12 2017

undonee
undonee
Reposted fromcarfreitag carfreitag
undonee
Reposted fromcarfreitag carfreitag
undonee
undonee
Reposted fromcarfreitag carfreitag
undonee
Reposted fromlaserpony laserpony viasiostra siostra
undonee
2485 67a2 420
dear diary
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viadazzling dazzling
undonee
8429 45cc 420
Reposted fromkrzysk krzysk viam4r1o m4r1o
undonee
3461 5e9b 420
Reposted fromsnowlake snowlake viamaciusia maciusia
undonee
1967 798e 420
Reposted fromtfu tfu viasignofthemoth signofthemoth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl