Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2019

undonee
0391 542e 420
undonee
9706 6452 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatomash tomash
undonee
Reposted fromgruetze gruetze viatomash tomash
undonee
undonee
undonee
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
undonee

September 03 2019

undonee
4570 dae1 420
Reposted fromzciach zciach viaaperture aperture
undonee
6441 181a 420
Reposted fromnyaako nyaako viafreska freska
undonee
2473 a7fb 420
Reposted frompsychedelix psychedelix viamyszkaminnie myszkaminnie
7435 21e0 420

blueboyluca:

Bob Ross gets it.

undonee
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
undonee
6255 a9d8 420
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin
undonee
1357 7390 420
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.
undonee
Reposted fromshakeme shakeme viadirtyliar dirtyliar
undonee
Reposted fromshakeme shakeme viadirtyliar dirtyliar
undonee
Jesteś najbardziej niezapomnianym momentem mojego życia.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie
Reposted fromlovvie lovvie viakinkaaa kinkaaa
undonee
9834 1841 420
undonee
5917 31a4 420
Reposted fromtfu tfu viadirtyliar dirtyliar
undonee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl